Shearwater Yacht Club

Lower Base Shearwater, Shearwater, NS